top of page

~ for english scroll below ~

Vítám vás na stránkách věnovaných mé umělecké tvorbě.
Pokud vás mé práce zaujaly či máte zájem o spolupráci,

neváhejte mě kontaktovat.

MgA. Jana Hylmarová

ilustrace, malba, knihy, papírové objekty, produktový design

2015 - 2019 – Ateliér Ilustrace Doc. M.A. Barbary Šalamounové

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita

2018 – 10 týdnů trvající umělecká rezidence zaměřená na malbu

Gottfried Lindauer Group, Woodville, Nový Zéland
umělecký projekt rezidence: Dojmy z Tararuy

2017 – šesti měsíční studijní stáž v Ateliéru Malby profesora Francisca Laranja, Faculdade des Belas-Artes, Universidade do Porto, Portugalsko

2016 – Cena Design cabinetu

v soutěži o Národní cenu za studentský design 2016

za autorskou magnetickou knihu: Z čeho se skládá lidské tělo?

2012 - 2015 – Ateliér Komiks a ilustrace pro děti Doc. M.A. Barbary Šalamounové

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita

2014 Cena za dobrý studentský design
v soutěži o Národní cenu za studentský design 2014
za autorskou pop-up knihu: Do lesa

 

                                          ~~~ 

20210404_164016.jpg

Welcome to the website dedicated to my art work.
If you are interested in my work or in collaboration,
shall not hesitate to contact me.

MgA. Jana Hylmarová
illustration, painting, books, paper objects, embroidery, product design

2015 - 2019 – Atelier of Illustration of Doc. M.A. Barbara Šalamounová

Ladislav Sutnar's Faculty of Design and Art,

University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic

2018 – 10-week art residency focused on painting

Gottfried Lindauer Group, Woodville, New Zealand
residency project: Tararua Impressions

 

2017 – 6 months study internship in the Atelier of Painting of professor Francisco Laranjo, Faculdade des Belas-Artes, Universidade do Porto, Portugal

2016 – winner of Design Cabinet Award

in the Czech National Award of Student Design 2016

award winning work: magnetic children book Parts of Human Body

2012 - 2015 atelier of comics and illustration for children of doc. M.A. Barbara Šalamounová, Ladislav Sutnar's Faculty of Design and Art, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic

2014 – winner of Outstanding Student Design Award 

in the Czech National Award of Student Design 2014                              

award winning work: pop-up children book Into the Forrest

podpis.jpg
bottom of page